Termin zgłoszenia

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ

ogłasza

59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

1.    Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

2.    Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A.   TURNIEJ RECYTATORSKI

–          repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

–          uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.   TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

–          repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

–          dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),

–          czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C.        TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

–          obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D.   TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

–          repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

–          uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

–          przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3.    Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:

–          środowiskowych, miejskich, gminnych;

–          powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;

–          wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 12 maja 2014 r;

–          spotkań finałowych.

4.    Warunki uczestnictwa

–          przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;

–          zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

5.    Informacje uzupełniające

   Spotkania Finałowe odbędą się:

–          turniej A i B   25 – 28 czerwca  2014 r. w Ostrołęce;

–          turniej D   4 – 7  czerwca 2014 r. we Włocławku;

–          turniej C   12 – 14 czerwca 2014 r. w Słupsku.

 

 

Termin zgłoszenia  5.04.2014 r. (konkurs – eliminacje powiatowe – odbędzie się w dniu 15.04.2014 r. w CKiSz w Sierpcu)

 

Adres placówki  09-200 Sierpc, ul Piastowska 39
e- mail: teatr@ckiszn.sierpc.pl

 

 

×