FOTOGRAFIA ZWIERCIADŁEM UCZUĆ I PASJI

 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu ogłasza konkurs fotograficzny

„FOTOGRAFIA ZWIERCIADŁEM UCZUĆ I PASJI”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu jest CKiSz w Sierpcu.

2. Celem przyświecającym konkursowi jest:

– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

– ukazywanie ludzi w naturalnych czynnościach życiowych, ich uczuć i pasji.

3. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (kl. I-III, kl. IV- VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

5. Przesłane prace będą oceniane przez jury konkursu.

6. Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej lub fotografii cyfrowej. Zgłaszając prace do konkursu, Uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością, zezwala na publikację ich części lub całości. Fotografie należy nadsyłać na konkurs jako przesyłkę pocztową lub kurierską, bądź też dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na adres:

 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU

ul. Piastowska 39

09-200 Sierpc

tel/fax 024 275 24 93 w. 103

 

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu zamieszczonym powyżej i na www.ckiszn.sierpc.pl

 

7. Na konkurs należy nadesłać od 2 do 5 zdjęć formatu minimum 10 X 15 cm lub większym do dnia 31 maja 2013 r.

 

8. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym):

-imię i nazwisko autora;

-klasa/wiek;

-adres placówki delegującej, telefon;

-imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana;

-pieczątka placówki delegującej.

Osoby dorosłe podają swoje dane osobowe i nr telefonu.

9. Żadne z powyższych postanowień nie będzie kolidować z prawami autorskimi. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni, a osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie

 

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883), a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub opiekunów.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

 

12. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

 

13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu

 

7 czerwca 2013 r. o godz. 1100 (piątek) w Sali Teatralnej CKiSz.

Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac w lokalnej prasie, stronie internetowej, a także do wielokrotnej ekspozycji prac w różnych miejscach. Uzyskuje również prawo do umieszczania prac na wydawanych przez siebie materiałach.

Opiekun konkursu:

instruktor ds. plastyki Wioletta Bogucka

 

 Do pobrania

Oświadczenie w PDF -> pobierz

 

×