Galeria Sztuki im.Stefana Tamowskiego

Galeria Sztuki istnieje od ponad trzydziestu lat. Od 2009 roku nosi imię artysty malarza Stefana Tamowskiego (1902-1981), który odegrał niezwykle ważną rolę w życiu kulturalnym naszego miasta, a tym samym w sposób szczególny zapisał się na kartach jego historii. Niezwykle cenił sobie więź ze środowiskiem, w którym żył i pracował. Dlatego poświęcił się pracy pedagogicznej, pod względem artystycznym wychował kilka pokoleń Sierpczan. Profesor (jak nazywali go mieszkańcy Sierpca) ponad dwadzieścia lat uczył w Liceum Ogólnokształcącym i szkole zawodowej, prowadził zajęcia plastyczne w Domu Kultury i cykliczne prelekcje o sztuce. Oczarowany pięknem mazowieckiej ziemi, uwieczniał je z malarską pasją, tworząc niejednokrotnie artystyczną dokumentację często nieistniejących dzisiaj miejsc i obiektów. Wileńska uczelnia, gdzie zgłębiał tajniki malarskiego kunsztu, odegrała decydującą rolę w ukształtowaniu jego malarskiego stylu. Zawsze pozostał wierny owym wartościom, oddając w realizmie tworzonych obrazów nastrój odchodzącego świata. Dzisiaj, każda wystawa w Galerii jego imienia, jest dużym artystycznym wydarzeniem. Jest również spotkaniem z ciekawymi ludźmi, twórcami uznanymi w świecie sztuki i tymi, którzy przygodę z nią dopiero zaczynają. Przez trzydzieści z górą lat, prezentujemy malarstwo, rzeźbę, ceramikę, rysunek, fotografię, tkaninę artystyczną, batik. Prezentując różnorodne rodzaje sztuk plastycznych uczymy, szczególnie młodych odbiorców, obcowania ze sztuką oraz rozumienia jej artystycznego przesłania. Jak mawiał Stefan Tamowski „ Artysta nie może żyć w oderwaniu od ludzi. Artysta powinien być nauczycielem, wychowywać społeczeństwo dla przyszłości”.
×