Konkurs Ozdoby Choinkowe 2013r.

Nagrodzone oraz wyróżnione pracy w poszczególnych kategoriach.

Przedszkola

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Gimnazja

Szkoły ponadgimnnazjalne

Osoby dorosłe

Rodziny

 

×