Konkurs Plastyczny „Kapliczki w mazowieckim pejzażu”

Konkurs Plastyczny „Kapliczki w mazowieckim pejzażu”

Konkurs plastyczny adresowany do uczniów gimnazjów, szkół średnich, osób dorosłych. Przedmiotem konkursu są prace malarskie i rzeźbiarskie. Format prac jest dowolny. Celem konkursu jest przypomnienie artyzmu i piękna mazowieckich kościołów i kapliczek.

Przydrożne KAPLICZKI na stałe wtopiły się w polski krajobraz. Od wieków bowiem wznoszono te niewielkie budowle kultowe w celach dziękczynnych, obrzędowych i wotywnych. Stawiane przy drogach,na granicach wsi i skrzyżowaniach dróg, miały znaczenie magiczne, wyznaczały „świętą” przestrzeń oswojoną przez ludzi, od której złe moce, zaraza nie miały dostępu.

KOŚCIOŁY w Polsce podobnie jak kapliczki, figury i krzyże przydrożne są świadectwem kultury chrześcijańskiej Europy: dokumentują obyczajowość epoki i poświadczają wydarzenia historyczne, ważne nie tylko dla lokalnej społeczności. W trudnych czasach kościoły były nie tylko ostoją religii, ale całej naszej narodowej tożsamości, to właśnie w kościołach kultywowano polskie tradycje, język i świadomość pochodzenia. Kościoły zawsze odgrywały znaczną rolę w życiu społeczeństwa będąc często niemymi świadkami wielkich wydarzeń historycznych.

Konkursowi towarzyszy wystawa prac nagrodzonych eksponowana w Centrum Kultury i Sztuki .

×