Regulamin konkursu „Na najładniejszy wianek”

  1. Organizator konkursu: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
  2. Patronat: Burmistrz Miasta Sierpca.
  3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
  4. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi, wianki mogą być zrobione indywidualnie lub grupowo.
  5. Technika wykonania prac oraz materiał dowolny.
  6. 6.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie opisanych prac (imię i nazwisko, wiek) do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul.Piastowska 3 . do godz. 1500 -23 czerwca 2013 r.
  7. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
  8. Jury przyzna nagrody za najładniejsze wianki, z podziałem na kategorie.
  9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród Laureatom nastąpi podczas imprezy plenerowej „Świętojańska Księga” (teren wokół Jeziórek)  23 czerwca o godz. 2040, wianki będą rzucone do wody.
  10. Dostarczenie na konkurs prac jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności Organizatora.

 

×