„Sierpczanie u Papieża Jana Pawła II”- Wystawa Fotografii

Wystawa „Sierpczanie u Papieża Jana Pawła II” stanowi swego rodzaju uzupełnienie wystawy „Śladami Jana Pawła II” w 3D, której wernisaż odbył się 10 marca 2014 r. w Galerii Sztuki im. Stefana Tamowskiego w CKiSz w Sierpcu. Zaprezentowane fotografie pochodzą z zasobu Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, gdzie zostały przekazane przez sierpczan, w związku z zaplanowanymi miejskimi obchodami roku 2014 jako „Rok Jana Pawła II”. Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkań organizacyjnych Komitetu Obchodów, w Pracowni gromadzone mają być materiały na temat Papieża, przekazywane przez mieszkańców, które będą udostępniane zainteresowanym osobom lub instytucjom oraz wykorzystane w ewentualnej publikacji, wydanej jako podsumowanie obchodów
„Roku Jana Pawła II w Sierpcu”. Wystawa ma na celu zaprezentowanie fotografii i dokumentów przekazanych do chwili jej otwarcia, jak również stanowi swoisty apel do pozostałych mieszkańców, o przekazywanie innych materiałów, związanych z osobą Jana Pawła II, oczywiście w kontekście Sierpca. Prezentowane na wystawie materiały, jak i te znajdujące się w zasobie Pracowni, udostępniane są nieodpłatnie każdej zainteresowanej osobie lub instytucji.

Zdjęcia przekazali:

Barbara Białecka, Marek Chrzanowski, Aleksandra Dołasińska, Bożena Domińska, Mieczysław Gruk, Marek Kośmider, Zofia Kwiatkowska, Teresa Losiak, Katarzyna Malewska, Halina Waszkiewicz. Ponadto p. Mieczysław Gruk osobiście zaangażował się w poszukiwanie fotografii i przekazanie ich do Pracowni.

WSTĘP WOLNY

            Termin: 14.03 – 5.05.2014 r.

            Miejsce: foyer na parterze CKiSz w Sierpcu

Organizatorzy:  Rada Miejska i Burmistrz Miasta Sierpca,

Parafia pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji,

Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego,

Parafia pw. Św. Benedykta,

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

Kontakt z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc:

tel. 24 275 37 92

email: t.krukowski@pracownia.sierpc.pl

siedziba: Sierpc, ul. Płocka 30 (budynek biblioteki, ostatnie piętro)

×