VI EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „BARWY JESIENI”

                         

VI EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BARWY JESIENI” 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU 

zaprasza najmłodszych milusińskich, którzy dopiero zapoznają się z tajnikami plastyki poznają kształty, barwy i świat linii, do udziału w konkursie plastycznym 

REGULAMIN KONKURSU

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień.

Przybliżenie piękna tej pory roku ułatwiają bliżej poznane  i popularyzowane techniki plastyczne, które w wydaniu dzieci są bardziej wyjątkowe.

 

CELE 

  • Kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
  • Propagowanie różnych technik plastycznych.
  • Doskonalenie warsztatu plastycznego.
  • Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

 

WARUNKI KONKURSU 

Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

-rysunek

-praca malarska

-collage.

Do konkursu dopuszczone zostaną tylko prace samodzielne 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883), a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub opiekunów(należy wypełnić załączone oświadczenie).

Każda zgłoszona do konkursu praca bez względu na formę powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym):

-imię i nazwisko autora;

-klasa;

-adres placówki delegującej, telefon;

-imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana;

-pieczątka placówki delegującej.

UCZESTNICY

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

3-4-latki,

5-6-latki.

 

PRACE PROSIMY DOSTARCZAĆ DO DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2013 R. NA ADRES: 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU

ul. Piastowska 39

09-200 Sierpc

tel/fax 024 275 24 93

 

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu zamieszczonym powyżej.

UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznając nagrody  i wyróżnienia.

Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Wystawa pokonkursowa połączona z rozdaniem nagród odbędzie się

30 października 2013 r. godz:11:00 w Kameralnej Sali Teatralnej CKiSz

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

 

                                                                                                                                                                          Opiekun konkursu:

instruktor ds. plastyki  Wioletta Bogucka

 

Załącznik do pobrania -> Oświadczenie

×