Szkolenia w CKiSz

PROPOZYCJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI  W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU

 

·         AUTORSKI  PROGRAM 

WARSZTATÓW DLA POCZĄTKUJĄCYCH  INSTRUKTORÓW  TEATRALNYCH ORAZ  NAUCZYCIELI  PROWADZĄCYCH  TEATRY   SZKOLNE        (40 godzin)

 

Warsztaty kierowane są do : początkujących instruktorów teatralnych, nauczycieli, instruktorów ZHP, wolontariuszy itp.

                  Cykl ma za zadanie podstawowe przygotowanie  instruktora do prowadzenia zajęć w młodzieżowym teatrze amatorskim jak i teatrzyku dziecięcym Pozwala zapoznać się z podstawami reżyserii, metodami aktywizacji uczestników do pracy w teatrze, rolą wychowawczą w teatrze, pracą z młodym aktorem, pracą nad scenariuszem, budową scenariusza, poprawną konstrukcją etiudy

 

Warsztaty obejmują cykl pięciu ośmiogodzinnych spotkań (soboty lub soboty i niedziele). Prowadzenie  – Adam Radosz instruktor ds. teatru z Katowic
Koszt  -200 zł od osoby.

Warunkiem odbycia się warsztatów jest określona liczba uczestników  ( minimum 15 osób).

 

·         KURS WSTĘPNY DRAMY (40 godzin)

Warsztaty kierowane są do wszystkich nauczycieli pragnących urozmaicić prowadzone zajęcia metodami aktywizującymi, gdzie podopieczni sami dochodzą do wiedzy, a zaangażowanie emocjonalne w proces twórczy powoduje lepsze zapamiętywanie zdobytych informacji.
Zajęcia pomagają również w pracy nad przygotowaniem spektakli amatorskich .

Warsztaty składają się z dziesięciu czterogodzinnych bloków tematycznych – mogą odbywać się zarówno w cyklu sobotnio – niedzielnym jak i w ciągu tygodnia.
Prowadzenie Barbara Sroka –  instruktor ds. teatru CKiSz
Koszt – 50 zł od osoby.

Warunkiem odbycia się warsztatów jest określona liczba uczestników ( minimum 15 osób).

·         „Władza dla wyobraźni” – CUDOWNY ŚWIAT  TEATRU CIENI  (jednorazowe – 5 godzin)

Warsztaty teatralne z doskonalenia aktywności twórczej dla nauczycieli i młodzieży.
Mogą być prowadzone z zakresu 3 tematów: ( realizacja każdego tematu – 5 godzin – sobota lub niedziela w godzinach 10.00- 15.00).
1  – Cienie chińskie (zapoznanie z pradziejami teatru cieni – rys historyczny – teatr cieni na świecie prezentacja różnych rodzajów lalek cieniowych; zapoznanie z konstrukcją ekranu cieniowego; nauka animacji lalek cieniowych na ekranie – „pierwsze kroki” w animacji lalką cieniową; próby tworzenia etiud improwizowanych w różnych technikach lalkarskich; improwizacje jako zaczyn scenariuszy spektakli teatralnych).
2  – Cienie hiszpańskie (ćwiczenia na plastykę ruchu; zapoznanie z formą masek kaskowych cieniowych; wykonywanie masek i rekwizytów ; nauka gry za ekranem cieniowym : bez masek i w maskach kaskowych; nauka gry za ekranem cieniowym z rekwizytem ; gra z partnerem lub grupą aktorów;  tworzenie etiud scenicznych).
3  – Wielkie marionety w przestrzeni plenerowej (omówienie konstrukcji lalek; tworzenie szkieletów lalek i kostiumów; nauka animacji gigantycznych kukieł; t
worzenie etiud pantomimicznych i tanecznych)

Prowadzący : Jerzy Kaszuba – instruktor ds teatru z  Sieradza                                                                                                           Koszt – 50 zł od osoby za  udział w każdym tematycznym warsztacie.
Warunkiem odbycia się warsztatów jest określona liczba uczestników( minimum 15 osób).

 

·         INTEGRACJA W ZABAWACH   (2x 4godziny)

Warsztaty adresowane do nauczycieli  przedszkoli, nauczania zintegrowanego i świetlic. Prezentują szereg zabaw pomocnych w integracji grupy ze szczególnym uwzględnieniem zabaw z kolorową płachtą animacyjną.

Warsztaty składają się z dwóch czterogodzinnych spotkań – mogą odbywać się zarówno w weekendy jak i w ciągu tygodnia
Prowadzenie Barbara Sroka.
Koszt – 20 zł od osoby.
Warunkiem odbycia się warsztatów jest zgłoszenie się minimum 12 osób.

UWAGA !!!

OSOBY BIORACE UDZIAŁ W CYKLU WARSZTATÓW DLA POCZĄTKUJĄCYCH  INSTRUKTORÓW  TEATRALNYCH ORAZ  NAUCZYCIELI  PROWADZĄCYCH  TEATRY   SZKOLNE mają możliwość dodatkowego, darmowego uczestnictwa w kursie wstępnym dramy.

  • Każdy uczestnik warsztatów otrzyma stosowne zaświadczenie.
  • Zgłoszenia do 30 września 2013 r. przyjmuje instruktor ds. teatru Barbara Srok tel:24/275-24-93 wew.104 e-mail: teatr@ckiszn.sierpc.pl
  • Terminy warsztatów ustalane będą po otrzymaniu zgłoszeń.
×