WESOŁE NUTKI Z PRZEDSZKOLA

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul .Piastowska 39, 09-200 Sierpc tel./fax +48 (024) 275-24-93 REGULAMIN I KONKURSU PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW „WESOŁE NUTKI Z PRZEDSZKOLA”

Pobierz w PDF  – protokół Konkurs WESOŁE NUTKI Z PRZEDSZKOLA 20130612

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul . Piastowska 39, tel:24/275-24-93
Termin: 11.06.2013 r. – sala widowiskowo- kinowa CKiSz w Sierpcu
Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.05.2013 r.
CELE KONKURSU:
1. Wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i umożliwienie prezentacji ich umiejętności. 2. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci. 3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów, promocja dziecięcej twórczości. 4. Promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie. 5. Popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych. 6. Wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 7 lat) uczęszczających do przedszkoli bądź też klas „0” w szkołach podstawowych.
2. Uczestnicy oceniani będą w III kategoriach wiekowych:
I Kategoria- 3- 4 lat
II Kategoria- 5 lat
III Kategoria- klasy „0”
3. W konkursie mogą wziąć udział soliści, jak i grupy wokalne (maks. 8 osób)
4. Uczestnik prezentuje jeden dowolny, wybrany przez siebie utwór.
5. Akompaniament stanowić mogą: profesjonalne podkłady muzyczne (zabrania się playback’ u) lub akompaniament własny.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia
na adres: CKiSz w Sierpcu, ul . Piastowska 39, 09-200 Sierpc
lub e-mail: muzyk@ckiszn.sierpc.pl Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
7. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać: dobór repertuaru dostosowany do wieku, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury przyzna nagrody uwzględniając podział na grupy wiekowe.
8. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. muzyki
Artur Lewandowski, tel. 24/275-24-93.

Pobierz kartę zgłoszenia

×