Wystawa „Poznajemy plany i mapy Sierpca”

MAPY SIERPCAWystawa zorganizowana we współpracy z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, z której zasobów pochodzą eksponaty. Będzie można ją oglądać w foyer na parterze w terminie 12.12.2014 r.- 31.01.2015 r.

×