Noworoczny Wieczór Teatralny - styczeń/luty

Zapoczątkowany w 2017 roku jako podsumowanie pierwszego semestru pracy grup teatralnych działających w naszym Centrum. Impreza jest biletowana- karnet na wszystkie cztery spektakle do zakupu w kasie CKiSz w Sierpcu. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby grup teatralnych- zakup strojów, rekwizytów, warsztaty teatralne.