SIERPECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Karta zgłoszenia słuchacza

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SIERPECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

W dniu 16.06.2023r. w amfiteatrze Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się zakończenia roku akademickiego 2022/2023 słuchaczy Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączone z Juwenaliami których współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu W wydarzeniu wzięli udział słuchacze z wszystkich gmin powiatu płockiego i studenci z Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dziękujemy za obecność:

Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu RP

Adam Struzik

Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki

Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca

Jarosław Żmijewski Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Melania Szalkucka

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Mazowsze serce Polski

GALERIA ZDJĘĆ