Konkurs Piosenki dla Przedszkolaków „WESOŁE NUTKI Z PRZEDSZKOLA”

Konkurs Piosenki dla Przedszkolaków „WESOŁE NUTKI Z PRZEDSZKOLA” - marzec

Celem Konkursu jest:

  • Wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i umożliwienie prezentacji ich umiejętności.
  • Propagowane kultury muzycznej wśród dzieci.
  • Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów, promocja dziecięcej twórczości.
  • Promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie.
  • Popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych.
  • Wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do przedszkoli bądź też do klas „0” w szkołach podstawowych.

Uczestnicy oceniani są w III kategoriach wiekowych:

I Kategoria – 3-4- lat

II Kategoria – 5- lat

III Kategoria – klasy „0” (nie dotyczy I klas szkół podstawowych)

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE