Zajęcia recytatorskie

Zajęcia indywidualne w formie pojedynczych konsultacji recytatorskich oraz zajęcia stałe. Podczas zajęć uczestnicy poznają poezję i prozę oraz sposoby i zasady interpretacji utworu, dowiadują się, czym jest emisja głosu i praca nad nią, artykulacja, intonacja. Poprzez różnorodne ćwiczenia dykcyjne, artykulacyjne i emisyjne uczą się właściwie operować głosem.

Zajęcia stanowią również przygotowanie do konkursów recytatorskich.

Zajęcia bezpłatne

Prowadzący: Kasia Moskal, tel. 24 275 24 93 wew. 104