Kultura bez barier

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu realizuje przedsięwzięcie grantowe: „Kultura bez barier w sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki”

finansowane w ramach projektu  „Kultura bez barier”

Celem przedsięwzięcia grantowego jest realizacja kompleksowego programu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum

Wartość grantu: 108 450,00  PLN