ZAJĘCIA TAŃCA LUDOWEGO

Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka”

Grupa dziecięca: poniedziałki i piątki godz. 17.00-18.00
Grupa średnia: wtorki godz. 18.30-20.00 oraz czwartki godz. 17.00-18.30
Grupa młodzieżowa: wtorki godz. 17.00-18.30 oraz czwartki godz. 18.30 - 20.00

Zajęcia prowadzi  Jadwiga Chojnacka