Świetlica artystyczna

Świetlica Artystyczna dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Powstała z myślą o dzieciach, które lubią różne aktywności artystyczne. Poprzez różne formy zajęć- muzyczne, ruchowe, teatralne i parateatralne, plastyczne, gry, zabawy, animacje,  pobudzamy artystyczną aktywność dzieci.

Zajęcia odbywają się w piątki od 16.00 do 18.00.