Konwersja cyfrowa domów kultury

Informujemy że w wyniku rozstrzygnięcia projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” projekt złożony przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu uzyskał grant w kwocie 168200 zł.

Szanowni Państwo z informujemy, że w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury nasze Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zostało wyposażone w profesjonalny sprzęt do streamingu oraz zestaw mikrofonów o łącznej wartości 170 521,05 zł

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany będzie w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przekazujemy ogromne podziękowania za wsparcie w pracach nad projektem dla
Pana Waldemara Olejniczaka- Posła na Sejm RP

Leave your comments

Comments

  • No comments found