W KURPIOWSKIM RYTMIE!

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Artystycznego KASZTELANKA realizuje w roku 2023 zadanie publiczne pn. „W KURPIOWSKIM RYTMIE!” dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Działania zostaną przeprowadzone w kilku zakresach. W postaci warsztatów tanecznych i wokalnych z zakresu folkloru kurpiowskiego prowadzonych przez choreografa i specjalistę z tej dziedziny Pawła Łaszczycha z Kadzidła. Warsztaty te będą pomocne we wdrożeniu nowego programu artystycznego- folkloru kurpiowskiego do oferty LZA KASZTELANKA. Uczestnikami przedsięwzięcia będą członkowie zespołu.

Jeden warsztat w ramach podjętych działań będzie dotyczył rękodzielnictwa, a konkretnie wycinanek kurpiowskich. Poprowadzi je Ewa Zdunek z Kadzidła.

Zwieńczeniem projektu będzie koncert „W KURPIOWSKIM RYTMIE!”. To okazja do  występu międzypokoleniowego, pokazania nabytych umiejętności i przedstawienia folkloru kurpiowskiego będącego tematem warsztatów. Koncert to żywy przykład łączenia pokoleń i kultywowania tradycji poprzez taniec i promocję folkloru kurpiowskiego jako jednego z fundamentów naszej obecnej kultury Mazowsza Północnego.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka