Koncert

Koncert jest najczęstszą formą kontaktu artysty z publicznością

środkiem promocji, a zwykle także sposobem zdobywania przez artystów dochodów. Widzowie uczestniczą w koncercie ponosząc opłatę za bilet wstępu, choć organizuje się koncerty, na które publiczność ma wolny wstęp. Dotyczy to zwłaszcza występów na otwartej przestrzeni. Koncerty niekiedy mają charakter imprez charytatywnych, podczas których zbiera się środki na szczytne cele (np. Live Aid czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).