Witaj!

WITAJ!

Zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki

Działalność kulturalna Centrum to przede wszystkim odpowiedzialna misja, w której głównym podmiotem są ludzie i pomysły. Tutaj każdy może znaleźć miejsce dla własnego rozwoju, kulturalnego wypoczynku, zabawy.

To również nowe niestandardowe projekty. CKiSz prowadzi wielokierunkową działalność realizując własny program, który polega na upowszechnianiu, tworzeniu i ochronie kultury w znaczeniu duchowym i materialnym.

Posiadamy pracownie różnych form plastycznych: ceramiczna, batiku, malarstwa, rzeźby w drewnie. Sale prób dla zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych, świetlicę, studio operatorsko-dziennikarskie, kawiarnię artystyczna, galerię sztuki, kameralną salę teatralną, salę bankietową, widowiskową o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, pracownię komputerową.

Największym atutem CKiSz jest jego nowoczesność na miarę XXI wieku. Podstawowym zadaniem CKiSz jest tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, a w szczególności prowadzenie edukacji kulturalnej poprzez formy muzyczne, teatralne, plastyczne, taneczne, filmowe. Służy temu ciekawy program zajęć, warsztatów, imprez, spotkań oraz wykwalifikowana kadra ludzi, dla których istotnym elementem pracy jest przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury.

Centrum Kultury i Sztuki jest organizatorem projektów kulturalnych o charakterze interdyscyplinarnym, które otwierają uczestników na Europę i jest tym szczególnym miejscem, gdzie spotyka się i odczuwa obecność wartości, czyli wzajemny szacunek, wysoką kulturę osobistą, estetykę, piękno i bogactwo ludzkiej duszy.